naturizmus

Čo je naturizmus

Čo je naturizmus

Naturizmus je podľa MFN Medzinárodnej federácie naturistov v prekladeInternational Naturist Federation spôsob života v harmónii s prírodou. Z vonka sa naturizmus prejavuje kolektívnou nahotou v spojení so sebaúctou, rovnako ako rešpekt pred inak zmýšľajúcim a životným prostredím. Charakteristickým znakom naturizmu…